Ik ben leerkracht

Deze leerlijn heeft als doel om leermateriaal te voorzien rond vruchtbaarheid en relationele en seksuele integriteit voor leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs. Het lesmateriaal heeft betrekking tot sleutelcompetenties 4, 5, 6 en 7.

Sleutelcompetentie 4: digitale competenties en mediawijsheid, minimumdoel 04.02 (alle finaliteiten)

Sleutelcompentie 5: sociaal - relationele competenties, minimumdoel 05.01 (alle finaliteiten)

Sleutelcompetentie 6: competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, minimumdoel 06.07 en 06.08 (arbeidsmarktfinaliteit), 06.14 en 06.15 (dubbele finaliteit), 06.25 en 06.26 (doorstroomfinaliteit).  

Sleutelcompetentie 7: burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven, minimumdoel 07.02 en 07.03 (alle finaliteiten)

Image

Relationele en seksuele diversiteit

Gezien het thema vruchtbaarheid nauw aansluit bij relationele en seksuele vorming, wordt in deze leerlijn eveneens aandacht besteed aan relationele en seksuele diversiteit. De volgende minimumdoelen komen hier aan bod: 04.02, 05.01, 07.02 en 07.03.

Image

De invloed van de hormonale regeling op de vruchtbaarheid van de mens

In de nieuwe onderwijsdoelen wordt stil gestaan bij de hormonale regeling van de vruchtbaarheid van de mens. De volgende minimumdoelen komen hier aan bod: 06.07 (arbeidsmarktfinaliteit), 06.15 (dubbele finaliteit) en 06.26 (doorstroomfinaliteit).

Image

De invloed van gezondheidsgedrag op de vruchtbaarheid van de mens

Vanuit de nieuwe onderwijsdoelen is het de bedoeling dat leerlingen de invloed van gezondheidsgedrag op de vruchtbaarheid toe kunnen lichten.
Daarnaast dienen leerlingen de bevruchting toe te kunnen lichten en factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van embryo en foetus. De volgende minimumdoelen komen hier aan bod: 06.07 en 06.08 (arbeidsmarktfinaliteit), 06.14 en 06.15 (dubbele finaliteit), 06.25 en 06.26 (doorstroomfinaliteit).

Image

De invloed van leeftijd op de vruchtbaarheid van de mens

De invloed van leeftijd op vruchtbaarheid staat niet specifiek in de minimumdoelen. Toch heerst hier een gebrekkige kennis rond en het is belangrijk dat leerlingen de invloed van leeftijd op de vruchtbaarheid kennen. Leeftijd heeft namelijk een erg belangrijke invloed op de vruchtbaarheid.

Image

Relationele en seksuele vorming in de derde graad van het secundair onderwijs: wat en hoe?

Hier vind je meer tips over hoe je les kunt geven rond relationele en seksuele vorming. Wat verlangen leerlingen? Wat werkt? Je vindt er methodieken en vormingen terug.