De invloed van de hormonale regeling op de vruchtbaarheid van de mens

Hormonen spelen een cruciale rol bij het reguleren van voortplantingsprocessen in het lichaam. Door te begrijpen hoe hormonen de vruchtbaarheid beïnvloeden, kunnen jongeren meer te weten komen over anticonceptiemethoden en hoe ze deze effectief kunnen gebruiken.

Dit kan hen helpen weloverwogen keuzes te maken en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Voor studenten die in de toekomst kinderen willen, biedt kennis over hormonen en vruchtbaarheid waardevolle informatie. Ze kunnen leren over de verschillende fasen van de menstruatiecyclus, ovulatie en conceptie. Deze kennis kan hen helpen bij het plannen van een zwangerschap wanneer ze er klaar voor zijn.

Deze module richt zich op enkele van de minimumdoelen van kerncompetentie 6 (competenties in wiskunde, exacte wetenschappen en technologie).  

*Leerlingen leggen uit hoe hormonale regulatie de vruchtbaarheid bij mensen beïnvloedt (doorstroom en dubbele finaliteit)

*leerlingen leggen uit hoe de vruchtbaarheid bij mensen wordt gestuurd (arbeidsmarktfinaliteit)

Dit onderdeel maakt deel uit van het minimumdoel 'studenten leggen uit hoe hormonale regulatie en gezondheidsgedrag de vruchtbaarheid bij mensen beïnvloeden'. Deze module richt zich op hormonale regulatie, de invloed van gezondheidsgedrag op vruchtbaarheid wordt in de volgende module behandeld.

Achtergrondinformatie over dit onderwijsdoel:

  • Dit zijn minimumdoelen 06.26 binnen de doorstroomfinaliteit, 06.15 binnen de dubbele finaliteit, 06. 07 binnen de arbeidsmarktfinaliteit
  • Sleutelcompetentie 6: competenties in wiskunde, natuurwetenschappen en techniek (wetenschappen)
  • Plaats binnen het curriculum van het vrije onderwijs: III-BIO-d 7B/ III-BiCh-d 7B/ III-BCSW-d 9B/ III-BCW-d 9B/ III-Nat-d 7B/ III-Nat-da 2B: de leerlingen leggen uit hoe hormonale regulatie (en gezondheidsgedrag) de vruchtbaarheid bij de mens beïnvloedt
  • Plaats binnen het curriculum van het gemeenschapsonderwijs: BV3_06. 26: de leerlingen leggen uit hoe hormonale regulatie en gezondheidsgedrag de vruchtbaarheid bij de mens beïnvloeden (hormonale en niet-hormonale anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen)

Hormonen die de vruchtbaarheid beïnvloeden

De menstruatiecyclus: wanneer is een vrouw vruchtbaar?

course course
infographic infographic
Image
Bijlage Grootte
De menstruatiecyclus_0.png 279.92 KB
useful links useful links

Problemen met menstruatie of met de menstruatiecyclus

De helft van de leerlingen in de klas menstrueert. Er zijn veel vragen onder meisjes over wat normaal is en wat niet. Niet iedereen praat hier openlijk over. Leerlingen willen graag meer informatie over dit onderwerp.

Anticonceptie

Disclaimer

De woorden ‘vrouw’ en ‘man’ zijn in toenemende mate dubbelzinnige concepten en dienen vermeden waar mogelijk. Voor een gemakkelijke communicatie gebruiken we op dit leerplatform de termen ’vrouw’ en ‘man’ wanneer we informatie geven over biologische processen. Hierbij refereert ‘vrouw’ naar een persoon met ‘vrouwelijke’ geslachtskenmerken (bv. vulva, baarmoeder, ovaria, …) en de term ‘man’ naar een persoon met ‘mannelijke’ geslachtskenmerken (bv. penis, testes), hoewel we er ons van bewust zijn dat:

1) Er heel wat intersekse personen of personen met variaties in geslachtskenmerken bestaan;

2) Er heel wat mensen bestaan waarbij de genderidentiteit niet of niet volledig overeenstemt met de geslachtskenmerken.

Wanneer we informatie geven over relationele aspecten, refereert ‘vrouw’ echter niet naar biologische kenmerken, maar wel naar gender. Ook trans vrouwen (personen die bij de geboorte wettelijk geregistreerd werden als man op basis van geslachtskenmerken, maar een vrouwelijke genderidentiteit hebben) of intersekse personen (personen die geboren werden met variaties in geslachtskenmerken) horen hier bij. Ook ‘man’ refereert in deze context naar gender, inclusief trans mannen en intersekse personen. Houd er bovendien rekening mee dat niet iedereen zich al vrouw of man identificeert. Betrek ook non-binaire personen in je communicatie. Meer informatie over non-binair zijn kan je hier vinden: https://www.transgenderinfo.be/nl/identiteit/non-binair.